Nhóm phó Biên phiên dịch Tiếng Nhật

Ngay het han: 2022-10-28   Binh Duong,VN   Updated: 8 months ago


Mô tả công việc

- Biên dịch văn bản, tài liệu.

- Phiên dịch cuộc họp, hiện trường

- Các công việc nghiệp vụ khối văn phòng

Yêu cầu công việc

- Vi tính văn phòng (Word, Excel).

- Năng lực Nhật ngữ N3 trở lên.

-Có khả năng sử dụng tiếng Anh giao tiếp.

-Không ưu cầu kinh nghiệm Biên - Phiên tiếng Nhật.

Hình thức nộp hồ sơ

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV (Nêu rõ quá trình học tập, làm việc) đến email tuyển dụng công ty: recruitment@wse-vn.com.