Thông tin tuyển dụng

Wonderful Sai Gon Electrics Co., LTD 

Phó trưởng phòng cao cấp phòng IT

Thời hạn: Số lượng: 1

Chi tiết

Phó trưởng phòng cao cấp Phòng Nhân sự

Thời hạn: Số lượng: 1

Chi tiết

Nhóm phó Biên phiên dịch Tiếng Nhật

Thời hạn: Số lượng: 3

Chi tiết

Nhóm phó phòng Kỹ thuật

Thời hạn: Số lượng: 2

Chi tiết

Trưởng bộ phận phòng Kinh doanh

Thời hạn: Số lượng: 1

Chi tiết

Nhóm trưởng phòng Kế toán

Thời hạn: Số lượng: 1

Chi tiết