Thông tin tuyển dụng

Wonderful Sai Gon Electrics Co., LTD 

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

Thời hạn: Số lượng: 2

Chi tiết

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Thời hạn: Số lượng: 2

Chi tiết