Thông tin tuyển dụng

Wonderful Sai Gon Electrics Co., LTD 

Nhân viên Xuất Nhập Khẩu

Thời hạn: Số lượng: 1

Chi tiết

Nhóm phó phòng Kế toán

Thời hạn: Số lượng: 2

Chi tiết

Nhóm phó phòng Kỹ thuật

Thời hạn: Số lượng: 2

Chi tiết

Trưởng bộ phận phòng Kinh doanh

Thời hạn: Số lượng: 1

Chi tiết

Nhân viên Bảo trì nhà máy

Thời hạn: Số lượng: 1

Chi tiết

Nhóm phó Biên phiên dịch Tiếng Nhật

Thời hạn: Số lượng: 4

Chi tiết