Thông tin tuyển dụng

Wonderful Sai Gon Electrics Co., LTD 

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT 技術部スタッフ

Thời hạn: Số lượng: 2

Chi tiết