Nhân viên quản lý kho

Ngay het han: 2022-03-31   Binh Duong,VN   Updated: 5 months ago


Mô tả công việc

- Thực hiện xuất nhập, cân đối tồn kho.
- Kiểm kê kho, đối chiếu số lượng thực tế và số lượng sổ sách.
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu cầu công việc

- Vui vẻ hòa đồng thân thiện.
- Có khả năng làm việc nhóm.
- Có khả năng sử dụng Excel căn bản.
- Tốt nghiệp trung học trở lên

Hình thức nộp hồ sơ

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi bộ hồ sơ đến email tuyển dụng công ty: recruitment@wse-vn.com, hồ sơ bao gồm:

Dung lượng hồ sơ cộng lại không quá 3MB