Nhóm phó phụ trách kho Phòng Quản lý sản xuất

Ngay het han: 2019-08-31   Binh Duong,VN   Updated: 9 months ago


Yêu cầu đối với ứng viên:

+ Độ tuổi: Trong độ tuổi lao động.  Giới tính: Không yêu cầu.

+ Ngành: Không yêu cầu.  Trình độ:  Trung cấp trở lên không phân biệt ngành nghề

+ Mức lương: Thỏa thuận (8.000.000 – 8.500.000)  

+ Kinh nghiệm: 3 năm quản lý kho. 

+ Khác:

Mô tả công việc và quyền  lợi: