Nhân viên ISO

Ngay het han: 2018-07-31   Binh Duong,VN   Updated: 7 months ago


Mô tả công việc

- Thiết lập Hệ thống quản lý ISO14001/ OHSAS 18001/CSR…/

- Tham gia đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý ISO14001/ OHSAS 18001/CSR…

- Đào tạo Hệ thống quản lý 14001/ OHSAS 18001/CSR… 

Yêu cầu

- Tốt nghiệp Đại học các ngành Công nghệ môi trường, An toàn lao động, Ngôn ngữ Anh

- Có các kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc

- Sử dụng thành thạo tiếng Anh, vi tính văn phòng

- Có kiến thức các quy định pháp luật về môi trường và an toàn lao động

Hình thức nộp hồ sơ

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi bộ hồ sơ đến email tuyển dụng công ty: recruitment@wse-vn.com, hồ sơ bao gồm:

Dung lượng hồ sơ cộng lại không quá 3MB