Thông tin tuyển dụng

Wonderful Sai Gon Electrics Co., LTD 

Nhân viên kỹ thuật

Thời hạn: Số lượng: 18

Chi tiết

Nhân viên IT (Phần mềm)

Thời hạn: Số lượng: 01

Chi tiết

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Thời hạn: Số lượng: 1

Chi tiết

Nhân viên Phiên dịch tiếng Anh

Thời hạn: Số lượng: 1

Chi tiết

Nhân viên tạp vụ chăm sóc nhà chuyên gia

Thời hạn: Số lượng: 1

Chi tiết

Nhân viên Hành chính – Nhân sự

Thời hạn: Số lượng: 1

Chi tiết