Thông tin tuyển dụng

Wonderful Sai Gon Electrics Co., LTD 

Nhân viên Kỹ thuật

Thời hạn: Số lượng: 7

Chi tiết

Nhân viên Kế toán

Thời hạn: Số lượng: 1

Chi tiết

Công nhân Chất lượng

Thời hạn: Số lượng: 1

Chi tiết

Nhân viên quản lý kho

Thời hạn: Số lượng: 2

Chi tiết