Thông tin tuyển dụng

Wonderful Sai Gon Electrics Co., LTD 

Nhân viên kỹ thuật

Thời hạn: Số lượng: 7

Chi tiết

Nhân viên Bảo trì nhà máy

Thời hạn: Số lượng: 01

Chi tiết

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Thời hạn: Số lượng: 4

Chi tiết

Nhân viên kho

Thời hạn: Số lượng: 2

Chi tiết

Phó Nhóm Chất lượng

Thời hạn: Số lượng: 1

Chi tiết