Thông tin tuyển dụng

Wonderful Sai Gon Electrics Co., LTD 

Tổ trưởng sản xuất

Thời hạn: Số lượng: 10

Chi tiết

Nhân viên kỹ thuật

Thời hạn: Số lượng: 12

Chi tiết

Nhân viên IT

Thời hạn: Số lượng: 01

Chi tiết

Nhóm phó ISO

Thời hạn: Số lượng: 01

Chi tiết

Nhân viên Kế toán

Thời hạn: Số lượng: 1

Chi tiết

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Thời hạn: Số lượng: 4

Chi tiết

Nhân viên kho

Thời hạn: Số lượng: 3

Chi tiết

Trưởng nhóm Quản lý sản xuất

Thời hạn: Số lượng: 1

Chi tiết

Trưởng nhóm Chất lượng

Thời hạn: Số lượng: 1

Chi tiết