Thông tin tuyển dụng

Wonderful Sai Gon Electrics Co., LTD 

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Thời hạn Số lượng: 02

Binh Duong, VN

Nhân viên kỹ thuật

Thời hạn Số lượng: 12

Binh Duong, VN

Phó nhóm chất lượng

Thời hạn Số lượng: 1

Binh Duong, VN

Trưởng nhóm ISO (IATF16949)

Thời hạn Số lượng: 1

Binh Duong, VN

Phó Nhóm ISO Phòng Quản Lý Sản Xuất

Thời hạn Số lượng: 1

Binh Duong, VN

Trưởng bộ phận Kế toán

Thời hạn Số lượng: 01

Binh Duong, VN

Nhân viên chất lượng

Thời hạn Số lượng: 01

Binh Duong, VN

Nhân viên Bảo trì nhà máy

Thời hạn Số lượng: 02

Binh Duong, VN

Nhân viên Hành chính - Nhân sự ( Chấm công)

Thời hạn Số lượng: 1

Binh Duong, VN

Nhân viên Hành chính - Nhân sự ( Tính lương)

Thời hạn Số lượng: 1

Binh Duong, VN

Nhân viên Hành chính - Nhân sự ( Ngành Luật)

Thời hạn Số lượng: 1

Binh Duong, VN

Nhân viên Hành chính - Nhân sự ( Biết tiếng Anh)

Thời hạn Số lượng: 1

Binh Duong, VN