Thông tin tuyển dụng

Wonderful Sai Gon Electrics Co., LTD 

Nhân viên kỹ thuật

Thời hạn: Số lượng: 20

Chi tiết

Nhân viên Bảo trì nhà máy

Thời hạn: Số lượng: 01

Chi tiết

Nhân viên IT (Phần mềm)

Thời hạn: Số lượng: 04

Chi tiết

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Thời hạn: Số lượng: 8

Chi tiết

Nhân viên kho

Thời hạn: Số lượng: 2

Chi tiết

Nhân viên Báo cáo (phòng Quản lý sản xuất)

Thời hạn: Số lượng: 1

Chi tiết

Nhân viên Chất lượng

Thời hạn: Số lượng: 1

Chi tiết

Nhóm phó Chất lượng

Thời hạn: Số lượng: 2

Chi tiết