Thông tin tuyển dụng

Wonderful Sai Gon Electrics Co., LTD 

Nhân viên kỹ thuật

Thời hạn: Số lượng: 02

Binh Duong, VN

Phó Nhóm ISO Phòng Quản Lý Sản Xuất

Thời hạn: Số lượng: 1

Binh Duong, VN

Nhân viên Bảo trì nhà máy

Thời hạn: Số lượng: 01

Binh Duong, VN

Nhân viên Hành chính - Nhân sự ( Biết tiếng Anh)

Thời hạn: Số lượng: 1

Binh Duong, VN

Nhân viên văn phòng

Thời hạn: Số lượng: 01

Binh Duong, VN

Nhóm phó ISO

Thời hạn: Số lượng: 01

Binh Duong, VN

Nhân viên Kế toán

Thời hạn: Số lượng: 1

Binh Duong, VN