Nhân Viên Phòng Chất Lượng CM

Ngay het han: 2023-02-28   Binh Duong,VN   Updated: 1 month ago


Mô tả công việc:
- Xây dựng và giám sát hệ thống quản lý chất lượng
- Phát triển và cải tiến sản phẩm
- Thường xuyên kiểm tra giám sát các công đoạn của quá trình sản xuất
- Lập các báo khắc phục và phòng ngừa trong quá trình sản xuất, kiểm tra.
- Kiểm tra, đánh giá, giám sát về chất lượng của sản phẩm cũng như nguyên liệu đầu vào và đề xuất phương pháp cải tiến khắc phục.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

Yêu cầu:
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm chuyên ngành điện - điện tử
- Năng lực nhật ngữ tương đương N1
- Kỹ năng phân tích dữ liệu
- Am hiểu về các tiêu chuẩn chất lượng và quy trình quản lý, giám sát
- Có khả năng sử dụng vi tính văn phòng.

Hình thức nộp hồ sơ:

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV (Nêu rõ quá trình học tập, làm việc) đến email tuyển dụng công ty: recruitment@wse-vn.com.