Trang chủ


CÔNG TY TNHH WONDERFUL SÀI GÒN ELECTRICS


Ông Masahiro Mizuno – Tổng Giám Đốc
Phòng Nhân Sự
Email : information@wse-vn.com
Trụ sở chính
Nhà máy số 2, số 3 :


Số 16 đường số 10,Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore , Phường An Phú, Thị xã Thuận An,
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
Tel : +84 274 3767977 Fax : +84 274 3767945


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0

 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH WONDERFUL SÀI GÒN ELECTRICS
Số 16 Đường số 10, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore , Phường An Phú, Thị xã Thuận An,
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
Tel : +84 274 3767977 Fax : +84 274 3767945
© 2011 Wonderful SaiGon Electrics