Nhân viên chuyên trách An toàn vệ sinh lao động Phòng HC-NS

Ngay het han: 2019-08-31   Binh Duong,VN   Updated: 9 months ago


Mô tả công việc

- Thiết lập và kiểm soát các quy định về an toàn vệ sinh lao động, môi trường theo quy định của pháp luật và Công ty.

- Xây dựng, cập nhật nội quy, quy trình về An toàn về sinh lao động, môi trường tại Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các công tác an toàn vệ sinh lao động, Môi trường, 5S, phòng cháy chữa cháy tại Công ty.

- Kiểm tra giám sát việc ghi chép các hồ sơ nhật ký về An toàn lao động tại nhà máy.

- Báo cáo định kỳ và báo cáo các trường hợp phát sinh đột xuất liên quan đến An toàn vệ sinh lao động, Môi trường, 5S, phòng cháy chữa cháy.

- Báo các điều tra và phân tích đầy đủ về các trường hợp có tai nạn lao động, mất an toàn lao động tại nơi làm việc.

- Các công việc khác do cấp trên phân công

Yêu cầu

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành có liên quan nghiệp vụ

- Biết sử dụng vi tính văn phòng

- Chăm chỉ nhiệt tình, chịu khó, có trách nhiệm với công việc được giao.

Hình thức nộp hồ sơ

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi bộ hồ sơ đến email tuyển dụng công ty: recruitment@wse-vn.com, hồ sơ bao gồm:

Dung lượng hồ sơ cộng lại không quá 3MB