Nhân viên Hành chính – Nhân sự

Ngay het han: 2019-08-31   Binh Duong,VN   Updated: 1 month ago


Yêu cầu đối với ứng viên:

+ Độ tuổi: Trong độ tuổi lao động.  Giới tính: Không yêu cầu.

+ Trình độ: tốt nghiệp Trung cấp trở lên

+ Kinh nghiệm: Không yêu cầu

+ Khác:

Mô tả công việc và quyền lợi: