Nhân viên Hành chính – Nhân sự

Ngay het han: 2020-02-26   Binh Duong,VN   Updated: 3 months ago


Mô tả công việc và quyền lợi:

Yêu cầu đối với ứng viên:

Hình thức nộp hồ sơ

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi bộ hồ sơ đến email tuyển dụng công ty: recruitment@wse-vn.com, hồ sơ bao gồm:

Dung lượng hồ sơ cộng lại không quá 3MB