Nhân viên tạp vụ chăm sóc nhà của chuyên gia

Ngay het han: 2020-09-29   Binh Duong,VN   Updated: 4 months ago


Mô tả công việc

Yêu cầu

Hình thức nộp hồ sơ

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi bộ hồ sơ đến email tuyển dụng công ty: recruitment@wse-vn.com, hồ sơ bao gồm:

Dung lượng hồ sơ cộng lại không quá 3MB