Nhân viên tạp vu chăm sóc nhà chuyên gia

Ngay het han: 2018-12-08   Binh Duong,VN   Updated: 2 weeks ago


Mô tả công việc

Yêu cầu

Hình thức nộp hồ sơ

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi bộ hồ sơ đến email tuyển dụng công ty: recruitment@wse-vn.com, hồ sơ bao gồm:

Dung lượng hồ sơ cộng lại không quá 3MB