Phó nhóm Báo cáo CTB (phòng Quản lý sản xuất)

Ngay het han: 2019-08-31   Binh Duong,VN   Updated: 9 months ago


Mô tả công việc

- Cập nhật kế hoạch thực tích

- Báo cáo tồn kho hàng ngày

- Cập nhật FCST, lịch trình hàng về

- Theo dõi hàng nhập

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Yêu cầu

- Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng trở lên chuyên ngành Điện tử hoặc các ngành khác có liên quan

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Thành thạo vi tính văn phòng, cẩn thận, tinh thần hợp tác, khả năng làm việc theo nhóm

Hình thức nộp hồ sơ

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi bộ hồ sơ đến email tuyển dụng công ty: recruitment@wse-vn.com, hồ sơ bao gồm:

Dung lượng hồ sơ cộng lại không quá 3MB