Nhân viên kỹ thuật

Ngay het han: 2021-03-09   Binh Duong,VN   Updated: 1 week ago


Mô tả công việc

- Cài đặt – điều chỉnh thiết bị

- Biên soạn tài liệu kỹ thuật

- Buyoff thiết bị

- Thực hiện thí tác mã hàng mới

- Phân tích tổng hợp dữ liệu

- Quản lý năng lực thiết bị, tình hình hoạt động thiết bị

- Báo cáo công việc, đề xuất cải tiến

- Sửa chữa bảo trì thiết bị

- Các công việc khác do cấp trên phân công

- Thời gian làm việc: giờ hành chính hoặc làm theo chế độ ca

Yêu cầu

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các ngành điện, điện tử, cơ điện tử, chế tạo máy

- Hiểu biết linh kiện điện tử, có khả năng sửa chữa các thiết bị điện – điện tử; có kỹ năng phân tích, tổng hợp dữ liệu

- Sử dụng tốt vi tính văn phòng

- Ưu tiên ứng viên có thể sử dụng tiếng Anh/Nhật trong công việc; có thể tăng ca và đi ca theo yêu cầu công việc

Hình thức nộp hồ sơ

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi bộ hồ sơ đến email tuyển dụng công ty: recruitment@wse-vn.com, hồ sơ bao gồm:

Dung lượng hồ sơ cộng lại không quá 3MB